Un nou colector de canalizare va fi dat în exploatare pe strada Grenoble din capitală

0
1854

Desfăşurarea lucrărilor de reparaţie capitală a colectorului de canalizare menajeră din str. Grenoble, 9” sunt în toi. În mai puţin de două săptămâni, colectorul cu diametru de 800 mm va fi dat în exploatare.  Anunţul a fost făcut de către directorul tehnic-producţie al S.A. „Apă-Canal Chişinău” (ACC), Victor Croitoru,  în cadrul unei vizite de inspectare pe strada propuri-zisă. Potrivit directorului tehnic-producţie  colectorul vechi a fost luat în gestiunea ACC începând cu anul 1985. Acesta asigura evacuarea apelor uzate din orașul Ialoveni, o parte din cartierul Schinoasa și o parte din sectorul Botanica. Potrivit lui, uzura conductei din beton armat, conform catalogului mijloacelor fixe, este de 16 ani, respectiv acest termen a fost depășit de două ori. Urmare a coroziei betonului armat din care era confecționat colectorul, acesta a cedat și s-a format o prăbușire, tasarea terenului pe o lungime de circa 15-20 m/l. În anul 2016 pe adresa Grenoble, 106, deja au fost reparate 200m/l de colector de acelaș material.

Victor Croitoru a menționat că pentru înlocuirea acestui colector au fost achiziționate țevi din polipropilenă, cu diametrul de 800 mm, pe o lungime orientativă de 200 de metri. Conform estimărilor termenul de exploatare a acestui tip de țevi este de peste 50 de ani. Lucrările urmează să se încheie în aproximativ 2-3 săptămâni.

„Sperăm să nu ne oprim cu reabilitarea rețelelor de canalizare din strada Grenoble, dar să o extindem în tot orașul, dat fiind faptul că în programul de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, finanțat din sursele băncilor europene, este prevăzut un pachet aparte pentru reabilitarea rețelelor de canalizare”, a mai spus directorul tehnic al ACC. Suma investițiilor pentru reabilitarea colectorului din strada Grenoble, 9, se estimează la peste un milion de lei.

Tradiţional, o dată cu demararea sezonului estival, S.A. „Apă-Canal Chişinău” demarează lucrări  profilactice şi de reparaţie a reţelelor inginereşti. Deşi pe moment toate aceste reparaţii creează disconfort consumatorilor, datorită acestor intervenţii se vor reduce la maximum scurgerile de apă, sporind calitatea serviciilor prestate de furnizorul de apă pe o perioadă îndelungată. Toate aceste lucrări sunt coordonate cu municipalitatea. Deasemenea,  ca parte importantă a exploatării sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, se realizează şi lucrările planificate de profilaxie, ce includ:

– Schimbarea armăturii;

– Profilaxia şi reparaţia echipamentului electric la staţiile de pompare;

– Spălarea rezervoarelor de apă potabilă şi a reţelelor de apă;

– Spălarea colectoarelor de canalizare;

– Montarea hidranţilor la obiectivele strategice;

– profilaxia utilajelor tehnice şi electrice de la staţiile de

tratare şi epurare a apei potabile.

Prin efectuarea acestor lucrări  se asigură calitate ireproșabilă a  apei potabile, cît şi  evacuarea celor uzate, funcţionarea stabilă a întregului sistem municipal ce ține de domeniu. Totodată, prin aplicarea acestor  acțiuni se asigură şi funcţionarea stabilă a fîntînilor arteziene și celor cu izvor local din dotare.