de la fondare
Evenimente

Furnizorul de apă a aprobat o nouă organigramă

Din ianuarie curent, S.A. “Apă-Canal Chișinău”, va activa în baza unei noi structuri organizatorice al cărei rol este accelerarea procesului de modernizare şi orientarea a companiei către dezvoltare şi investiţii.
Reorganizarea societăţii este în concordanţă cu necesităţile interne identificate, precum şi cu viziunea de dezvoltare/investiţii pe care o are administrația.
Prin implementarea acestei măsuri organizatorice este creat un număr important de locuri de muncă – funcţii de execuţie destinate specialiştilor, în structuri cheie care asigură suportul pe termen mediu şi lung pentru activităţile de mentenanţă, retehnologizare, tehnic si suport producţie, proiectare, infrastructuri etc. Potrivit noii organigrame a furnizorului de apă vor exista 26 de departamente. Astfel multe sectoare au fost comasate, ceea ce va facilita un număr amplu de procese definite, care, eventual, sunt puse în deservirea consumatorilor. Mai jos anexăm noua organigramă a întreprinderii, dar și cea veche.
Pentru a mări competitivitatea pe piaţă a S.A. “Apă-Canal Chișinău”, prin reorganizare se lărgeşte baza de specialişti a companiei cum sunt cele de retehnologizare şi mentenanţă a capacităţilor de producere și livrare a apei de calitate.

Potrivit directorului general, Veronica Herța, o dată cu aprobarea noii organigrame se dorește atragerea în structurile companiei a specialiştilor foarte bine pregătiţi, aceasta fiind o problemă care necesitate  rezolvare şi pentru care există o viziune pe termen lung.

Reprezentanţii societăţii mai precizează că în zona de management reorganizarea nu presupune disponibilizări, ocupanţii posturilor restructurate urmând să ocupe alte poziţii în cadrul companiei, în conformitate cu pregătirea şi experienţa profesională proprie. În prezent, în cadrul frunizorului de apă activează 1789 de angajați, comparativ cu 1840 conform vechii structuri.