de la fondare
Programul de Investiţii Prioritare BERD/BEI

Începând cu anul 2015, S.A. „Apă-Canal Chişinău” implementează Programul de Investiţii Prioritare, cu o finanţare de 56 milioane de Euro (din care 13,63 milioane sunt fonduri nerambursabile) din împrumuturile Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Băncii Europene de Investiţii şi din grantul investiţional oferit de către Facilitatea de Investiţii pentru Vecinătate a Uniunii Europene, sub garanţia Primăriei Municipiului Chişinău.
Obiectivul de bază al acestor investiţii constă în modernizarea şi sporirea calităţii asigurării prestării serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pentru consumatorul final.
Astfel, S.A. „Apă-Canal Chişinău” a înregistrat următoarele rezultate:
Proiecte realizate:
 • Modernizarea parcului de mecanisme specializate pentru intervenţii: vehicule pentru echipele de reparaţii, excavatoare, hidrovidanje etc.
 • Dotarea echipelor de intervenţii cu utilaj şi echipamente moderne pentru detectarea şi lichidarea scurgerilor.
 • Modernizarea staţiilor de pompare a apei potabile şi uzate.
 • Instalarea sistemului de monitorizare, control şi achiziţii de date (SCADA).
 • Reabilitarea a cca. 120 km de reţele şi branşamente de alimentare cu apă din mun. Chişinău, inclusiv în localităţile Tohatin, Durleşti, Vatra, Codru.
 • Renovarea a cca. 7 km de colectoare menajer fecaloide, amplasate preponderent în centrul istoric al or. Chişinău, cum ar fi: str. Bucureşti, str. Columna, str. Sfatul Ţării, str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni, str. Alexei Mateevici, str. Nicolae Iorga etc.
Proiecte derulate în prezent:
 • Dezvoltarea şi instalarea sistemului de management al informaţiei (MIS), care are scopul de a sprijini managementul la luarea deciziilor informate şi strategice. Finalizarea lucrărilor este planificată pentru luna Decembrie 2022.
 • Reabilitarea Staţiei de epurare a apelor uzate şi construirea liniei noi de tratare a nămolului, care va permite eficientizarea procesului tehnologic de epurare a apelor uzate şi va asigura tratarea nămolului prin digestie anaerobă. Lucrările sunt planificate a fi finalizate în perioada August – Septembrie 2023.