de la fondare
Calitatea apei

Verifică calitatea apei

Laboratorul central apă potabilă/uzată efectuează contra cost încercări fizico-chimice și microbiologice pentru probele de apă pentru persoane juridice/fizice. Procedura în vederea efectuării încercărilor este următoarea:

  • Clientul va completa cererea-comandă pe formularul laboratorului, în care va specifica datele (nume agent econimic, nume persoană privată, reprezentant solicitant, date de contact, etc.), tipul apei supuse încercării, parametrii de calitate ai apei, etc.
  • Cererea-comanda, chestionarul şi acrodul completate se depun la ghiseul Centrul unic de informare din strada Albişoara 38 , sau pot fi transmise prin e-mail la adresa: acc@acc.md
  • Inginerul tehnolog, în comun cu șeful laboratorului analizează cererea-comandă, iar în cazul constatării neclarităților, telefonează clientul pentru clarificarea acestora, după care, se efectuează devizul de plată și se informează clientul asupra prețului încercărilor solicitate;

1.Procedura de efectuare contra cost a investigațiilor de laborator

2.1.Cerere-tip privind efectuarea investigațiilor de laborator a calității apei potabile prelevate din conducta/țeava nou construită la racordare, conectare la sistemul centralizat de alimentare cu apă potabilă, pentru persoane fizice

2.2.Cerere-tip privind efectuarea investigațiilor de laborator a calității apei potabile prelevate din conducta/țeava nou construită la racordare, conectare la sistemul centralizat de alimentare cu apă potabilă, pentru persoane juridice

3.1.Cerere-tip privind efectuarea investigațiilor de laborator a calității apei potabile prelevate din fântâna arteziană pentru determinarea calității apei, pentru persoane fizice  

3.2.Cerere-tip privind efectuarea investigațiilor de laborator a calității apei potabile prelevate din fântâna arteziană pentru determinarea calității apei, pentru persoane juridice 

4.1.Cerere-tip privind efectuarea investigațiilor de laborator a calității apei potabile prelevate din fântâna cu izvor local, pentru determinarea calității apei, pentru persoane fizice 

4.2.Cerere-tip privind efectuarea investigațiilor de laborator a calității apei potabile prelevate din fântâna cu izvor local, pentru determinarea calității apei, pentru persoane juridice

5.1.Cerere-tip privind efectuarea investigațiilor de laborator a apelor uzate/de suprafață pentru determinarea parametrilor fizico-chimici, pentru persoane fizice 

5.2.Cerere-tip privind efectuarea investigațiilor de laborator a apelor uzate/de suprafață pentru determinarea parametrilor fizico-chimici, pentru persoane juridice

6.Chestionar privind satisfacția clienților Ape Uzate

7. Eşantionarea ( prelevarea ) probelor de ape uzate, epurate şi de suprafaţă – Regulile de prelevare, transportare și conservare a apelor uzate