de la fondare

Hotărârile ANRE de aprobare a tarifelor sau respingere a solicitărilor de aprobare/ ajustare a acestora(conform prevederilor Metodologiei tarifare 270/2015)

Anul Numărul și data hotărârii
2021 Hotărârea ANRE nr. 363 din 25.08.2021