de la fondare
Contractare

Contractul este un acord scris încheiat între două părți, care prevede anumite drepturi și obligațiuni pentru fiecare parte. Furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează în bază de contract încheiat între Operator şi Consumator

Raporturile  juridice  dintre  Operator şi  Consumatorul serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare se reglementează de Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, Regulamentul de organizare şi funcționare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din mun. Chișinău, aprobat prin decizia CMC 14/11 din 11.08.2020, Legea nr. 75/2015 cu privire la locuințe şi Legea nr. 913/2000 condominiul în fondul locativ.

În temeiul pct. 39 din Regulament, orice persoană fizică sau juridică, instalațiile interne de apă şi de canalizare ale căreia sunt branșate/racordate la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare și care a îndeplinit condițiile şi lucrările prevăzute în Avizul de branșare/racordare, este îndrept să solicite Operatorului încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.

Persoana fizică sau juridică, care a obținut cu drept de proprietate un imobil, ce nu a fost deconectat de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, este obligată să solicite Operatorului încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, în termen de 15 zile de la data înregistrării dreptului de proprietate. În cazul în care persoana fizică sau juridică nu respectă această prevedere, Operatorul este în drept să deconecteze locul de consum dat de la rețeaua publică de alimentare cu apă și/sau de canalizare.