de la fondare
Evenimente

Calitatea apei potabile monitorizată continuu de către specialiștii S.A. ”Apă-Canal Chişinău” .

S.A. ”Apă-Canal Chişinău” depune toate eforturile necesare pentru a furniza permanent apă de calitate, fiind testată zilnic, înainte de pomparea în reţeaua de distribuţie a mun. Chişinău la peste 25 parametri fizico-chimici şi bacteriologici. Nemijlocit, pe parcursul anului 2017, specialiştii întreprinderii au prelevat probe de apă din fluviul Nistru, punctele de recepţie a apei la etapele de tratare a Staţiei de tratare or. Chişinău şi Staţia de apă Nistru, rezervoarele de apă potabilă, reţeaua centralizată de distribuţie a mun. Chişinău, fântânile arteziene şi fântânile cu izvor local, aflate în gestiunea ACC, precum şi cele din apeductele nou-construite, care ulterior se conectează la sistemul centralizat municipal, după înlăturarea scurgerilor, a plângerilor clienţilor, de la agenţi economici şi persoane fizice etc. În rezultat, fiind prelevate circa 186 mii de probe şi efectuate peste 381 mii de încercări fizico-chimice, circa 25 mii  de încercări bacteriologice, în total circa 406 mii de încercări bacteriologice și fizico-chimice.

Calitatea apei este monitorizată zilnic, prin intermediul a două laboratoare, şi anume, Laboratorul Staţiei de apă Nistru (LSN) şi Laboratorul apă potabilă (LAP).

Calitatea apei se poate defini ca o multitudine de caracteristici fizice, chimice şi biologice, exprimate valoric.  Pentru stabilirea calităţii apei se utilizează diverse analize de laborator, însă, doar câteva sunt considerate mai semnificative. Pentru efectuarea indicilor sanitaro-igienici, în cadrul laboratoarelor se utilizează 37 de metode analitice validate.

Calitatea apei în procesul de tratare şi în sistemul public de alimentare cu apă potabilă este verificată  lunar la toţi parametrii indicaţi în actele normative existente şi în conformitate cu graficele de prelevare a probelor şi efectuare a investigaţiilor de laborator, aprobate de Centrul de Sănătate Publică din mun. Chişinău.

Furnizorul de apă municipal se conformează normelor legale și  are drept obiectiv asigurarea consumatorilor cu apă potabilă, tratată şi dezinfectată, conform ultimelor tehnologii.

În contextul dat, reiterăm importanţa informării de către consumatori despre careva nereguli observate la sistemul centralizat de alimentare cu apă şi de canalizare, cu indicarea informaţiei şi datelor concrete de contact (adresa locuinţei, nr. apartamentului, numele, prenumele, nr. de telefon), pentru a fi întreprinse măsurile necesare. Rezultatele investigaţiilor fizico-chimice şi bacteriologice ale apei potabile distribuite în reţeaua centralizată de alimentare cu apă, sunt publicate trimestrial pe site-ul S.A. „Apă-Canal Chişinău”: www.acc.md.