de la fondare
Evenimente

COMUNICAT INFORMATIV (DEZMINȚIRE)

În vederea informării corecte şi obiective a opiniei publice S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” dezminte informaţiile privind prezența în apa de la robinet a ouălor de helminți și le califică drept tendențioase cu scop denigratoriu la adresa furnizorului de apă.

În acest sens, S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” comunică că, înainte de pomparea în reţeaua de distribuţie a mun. Chişinău, apa este dezinfectată cu hipoclorit de sodiu, după contactul cu clor activ timp de 2-3 ore aceasta este pompată în sistemul de distribuţie a apei cu concentraţia Clorului liber de 0,5-0,6 mg/l, clor total de 0,6-0,8 mg/l şi este supusă investigaţiilor de laborator din oră în oră. Concomitent, controlul calității se efectuează si la parametrii microbiologici. Apa  livrată consumatorilor are concentrația de clor 0,1-0,2 mg/l. 

De asemenea,  susținem că potabilitatea și calitatea apei furnizată de S.A. „Apă-Canal Chişinău” este confirmată prin analize de laborator efectuate de laboratoarele proprii, de proces și de control, dar și prin analizele efectuate în cadrul programelor de monitorizare de audit a calității apei potabile, pe care le realizează instituțiile de resort, pentru asigurarea conformării calității apei potabile la reglementările legale pentru consumatori. De aceea, este primordial pentru fiecare să consume apă de calitate. Mai mult, apa din apeductul municipal poate fi folosită pentru băut și în alimentaţie fără filtrare suplimentară. Aceasta corespunde parametrilor chimici şi bacteorologici și poate fi întrebuinţată în alimentaţie, fapt confirmat prin testele de laborator efectuate zilnic.

În urma investigațiilor efectuate se constatată că „Apa de la robinet este de bună calitate, nu influenţează negativ sănătatea şi nu trebuie tratată și filtrată suplimentar”.

 În asemenea condiţii, toţi abonaţii ACC pot avea certitudinea, că apa potabilă pe care o consumă din sistemul public de alimentare cu apă potabilă gestionat de întreprinderea noastră este de calitate și corespunde actelor legislative, standartelor naționale și internaţionale. Întregul proces tehnologic este complet automatizat şi dirijat de la distanţă.

S.A. „Apă-Canal Chişinău” face eforturi permanente pentru a furniza locuitorilor urbei o apă de calitate, curată, însă trebuie ştiut, că pentru menţinerea calităţii apei furnizate prin reţeaua publică de alimentare, este necesară şi o întreţinere corespunzătoare a instalaţiilor interioare de alimentare cu apă şi de canalizare ale gestionarilor blocurilor locative.

Reamintim, că rezultatele investigaţiilor fizico-chimice şi bacteriologice ale apei potabile distribuite în reţeaua centralizată de alimentare cu apă, sunt publicate pe site-ul S.A. „Apă-Canal Chişinău”: www.acc.md.

În cazul în care consumatorii de apă au obiecții cu privire la calitatea apei potabile, Vă îndemnăm să renunțați la defaimare şi dezinformarea populației, dar să vă adresaţi oficial prin transmiterea emailului: csp.chisinau@ansp.gov.md a Centrului de Sănătate Publică al mun. Chişinău şi/sau la office@ansp.gov.md Agenţia Naţională de Sănătate Publică, care efectuează controlul de audit al calităţii apei şi la numărul de telefon 022 256-666 al Dispeceratului central al întreprinderii noastre.