de la fondare
Evenimente

Oficial! S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” prestează serviciu de vidanjare pentru consumatorii ce nu sunt racordați la sistemul public de canalizare

 

 

Important! În atenția consumatorilor ce nu sunt racordați la sistemul public de canalizare,  doar S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” prestează serviciul de vidanjare a foselor septice prin colectare, transportare cu autospeciale și deversare în locuri special amenajate, a nămolurilor fecale și deșeurilor similare de la locul de consum. Potrivit administrației furnizorului de apă, decizia dată va diminua fenomenul deversărilor neautorizate admise de către unii agenți economici care prestau servicii de vidanjare în raza mun. Chișinău.

Astfel, pentru a beneficia de serviciul de vidanjare este necesar să Vă prezentați la Centrul Multifuncțional al Operatorului din str. Albișoara, 38, cu copia buletinului de identitate, în scopul încheierii contractului pentru serviciul respectiv. 

Precizăm că, modificările operate sunt efectuate în conformitate cu  prevederile art. 435 din Regulamentul privind cerințele  de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru localitățile urbane şi rurale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 950/2013, Operatorul este întreprinderea responsabilă de colectarea şi transportarea nămolului fecal de la consumatorii casnici în stația de epurare a apelor uzate pe care o administrează prin încheierea unui contract de evacuare a nămolului fecal acumulat în haznale şi instalații individuale.

Vă mulțumim anticipat pentru receptivitate. Pentru alte detalii și informații puteți accesa pagina oficială a întreprinderii www.acc.md acc.md (https://acc.md/contraction).