130 ani de la fondare
Evenimente

Comunicat informativ!

 

În urma invocării pe rețelele de socializare a unor informații privind debranșarea consumatorilor din str. Calea Orheiului 113/1, mun. Chișinău, S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” vine cu următoarele precizări.  

Locatarii de pe adresa menționată nu au încheiate contracte de prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, deoarece imobilul dat pînă în prezent are statut de obiectiv în construcție. Astfel, furnizarea serviciul de alimentare cu apă la obiectivul dat este efectuată în baza acordului adițional din 06.02.2015 la contractul nr.2-871-33 din 23.03.2000 încheiat cu agentul economic S.R.L. „Glorinal”, și anume pentru obiectivul - „construirea unor blocuri locative cu obiective de menire culturală și comercială, parcare subterană din str. Calea Orheiului f/n”.    

Cu regret, în toată această perioadă de activitate de către S.R.L. „Glorinal” sunt admise restanțe la achitarea facturilor, acumulând datorii mari față de S.A. „Apa-Canal Chișinău”, estimate la peste 3,7 mil. lei, dintre acestea – 419 234,63 lei sunt datorii curente. 

Precizăm că, în temeiul art.17 lit.g) din Legea nr. 303/2013, S.R.L. „Glorinal” este obligat să achite, în termenele stabilite, facturile pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, iar agentul economic menționat achită facturile recepționate de la Operator doar partial, fiind constatate și situații când achitarea lunară este sub 50% din suma lunară expusă spre plată.  

Suplimentar celor invocate informăm că, potrivit art.97 alin.(2) din Legea insolvabilității nr.149 din 29.06.2012, întreruperea prestării serviciilor (inclusiv de alimentare cu apă) poate avea loc doar în cazul în care administratorul/lichidatorul sau debitorul nu plăteşte, conform contractului, serviciile curente prestate după intentarea procesului, iar conform pct.145 lit.e) din Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din mun. Chișinău, aprobat prin Decizia Consiliul Municipal Chișinău nr. 14/11 din 11.08.2020, serviciul se suspendă în cazul neachitării facturii pentru serviciul public furnizat/prestat de Operator în decurs de 10 zile de la data limită de plată indicată în factură. 

Respectiv, la data de 27 martie 2023, S.A. „Apă-Canal Chișinău” a expediat la sediul S.R.L.„Glorinal” avizul de deconectare, acesta fiind recepționat de către reprezentantul consumatorului noncasnic la data de 31.03.2023, iar după ce a expirat termenul de 10 zile, serviciul de alimentare cu apă a fost suspendat.

S.A. „Apă-Canal Chișinău” este o societate comercială care își desfășoară activitatea datorită volumului de apă livrat, dar și a nivelului de achitări încasat de la consumatorii casnici și non-casnici. Neacumulând pe conturi sumele necesare, furnizorul de apă este în imposibilitatea de a achita, la rândul său, serviciile prestate de către alţi furnizori, cum ar fi Î.C.S. Premier Energy, S.A. MoldovaGaz, alți agenți economici etc., prin urmare, aceasta ar însemna un risc ca întreprinderea să fie și ea, la rîndul său, deconectată de la serviciile enumerate. 

Accentuăm că situația economică precară la S.A. „Apă-Canal Chişinău” ne obligă să urmărim și să incasăm imediat datoriile acumulate de către consumatori pentru prestarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare, iar refuzul sau tergiversarea achitării se va solda cu debranșarea lor, în strictă conformitate cu procedurile legal stabilite.

 S.A. „Apă-Canal Chişinău” reiterează că în activitatea sa se conformează întocmai prevederilor legislației în vigoare și mulțumește Consumatorilor săi pentru facturile achitate la timp.