de la fondare
Evenimente

Centrul multifuncțional: mereu alături de Consumatori! Circa 10 mii Consumatori deserviți în luna martie 2023!

Centrul multifuncțional al S.A. „Apă-Canal Chişinău” oferă Consumatorilor şi solicitanţilor diverse servicii în vederea soluţionării prompte a problemelor ce ţin de domeniul alimentării cu apă şi de canalizare, începând cu solicitarea obținerii Avizului de branșare/racordare pentru alimentare cu apă şi de canalizare, coordonarea proiectelor de construire a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, perfectarea contractelor de livrare a apei potabile şi evacuare a apelor uzate, până la achitarea facturilor pentru serviciile prestate, oferind răspunsuri la orice gen de întrebare.

Astfel, pe parcursul lunii martie 2023, numărul total de Consumatori deserviţi de către angajaţii Centrului multifuncțional a fost de 9993, fiind oferite servicii de informare pentru 3691 persoane, servicii contabile pentru  755, iar 3406 au efetuat achitări în caserie.

 De asemenea, au fost înregistrate 311 de scrisori, au fost primite 171 cereri privind reîncheierea contractelor directe (proprietari apartamente), 385 de cereri cu privire la încheierea contractelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare (consumatori casnici şi noncasnici), 1073 cereri privind încheierea contractelor directe (ACC, APLP, CCL), 52 de cereri cu privire la încheierea contractelor directe cu proprietarii apartamentelor din ÎMGFL și 33 cereri privind rezoluțiunea contractelor.

Concomitent, au fost înregistrate 787 apeluri telefonice, precum și recepționate 302 de cereri privind eliberarea Avizului de branșare/racordare,  125 de cereri privind permisul de branșare/racordare.

Centrul multifuncțional al S.A. ,,Apă-Canal Chişinău” depune eforturi sporite pentru a menţine o conlucrare eficientă cu Consumatorii.