de la fondare
Evenimente

Comunicat informativ

Începând cu luna martie a anului curent, doar S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” prestează serviciul de vidanjare a haznalelor, foselor septice prin colectare, transportare cu autospeciale și deversare în locuri special amenajate, a nămolurilor fecale și deșeurilor similare de la consumatorii casnici și non-casnici.  Prețul per o rută variază de la 500 lei și până la 1200 lei fără TVA și este stabilit în funcție de distanța parcursă și cantitatea de ape uzate evacuată din fosa septică/hazna. Prestarea se va efectua după achitarea în avans a prețului stabilit. Consumatorii vor putea beneficia de acest serviciu prin intermediul S.A. ,, Apă-Canal Chișinău” și doar după încheierea contractelor de vidanjare.

Astfel, pentru a beneficia de serviciul de vidanjare, este necesar să Vă prezentați la Centrul Multifuncțional al Operatorului din str. Albișoara, 38, cu copia buletinului de identitate, în scopul încheierii contractului pentru serviciul respectiv. 

Totodată, Vă îndemnăm să nu apelați la firme terțe care prestează servicii de vidanjare, deoarece este o acțiune ilegală. Potrivit prevederilor Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 950/2013, doar furnizorul de apă are dreptul exclusiv de a prelua ape uzate, atât de la consumatorii casnici, cât și cei non-casnici.

Mai mult, conform art. 180, persoanele fizice care nu vor încheia contracte de prestare a serviciilor de vidanjare cu reprezentații furnizorului de apă în termenele și condițiile stabilite de legislație riscă o amendă de la 30 unități la 60 unități convenționale, adică de la 1500 lei până la 3000 lei sau muncă în folosul comunității de la 10 ore la 30 de ore, iar persoanele cu răspundere o amendă de la 60 la 180 unități convenționale, adică de la 3000 lei la 9000 lei, sau muncă remunerată în folosul comunității de la 30 la 60 de ore.