de la fondare
Evenimente

Forum social Urban 2023-soluții pentru un ,,Oraș eficient energetic”

 

Forumul Social Urban Chișinău abordează 7 subiecte principale, ce se referă la modul în care Chișinăul se poate dezvolta.

 

▶️„Oraș energetic” a fost tema pe care am abordat-o în cadrul evenimentului, împreună cu reprezentanții mediului de afaceri, oficiali și comunitatea strategică, pentru a găsi soluții și bune practici de eficiență energetică, care ar putea fi preluate cu utilizarea surselor de Energie Regenerabilă existente în Moldova.

 

Ca urmare a ritmului accelerat de urbanizare, înregistrat în ultimii ani, se prevede o creștere și mai mare a cererii de energie. Din acest motiv, orașele trebuie să devină mai eficiente din punct de vedere energetic, pentru a se asigura că o astfel de creștere este durabilă.  

 

Mai mult, această necesitate este accentuată și de criza energetică, care a dus la creșterea vulnerabilității populației.

 

Dezvoltarea durabilă a fost întotdeauna o prioritate pe agenda Primăriei municipiului Chișinău datorită interconexiunii complexe a obiectivelor economice, sociale și de mediu. 

 

▶️Un aspect al acestei dezvoltări este îmbunătăţirea calităţii și eficientizarea serviciilor primite de către cetăţeni prin promovarea consumului raţional de energie, asigurând în același timp, implementarea unor măsuri sustenabile atât din punct de vedere economic, cât şi faţă de mediu. Aceasta este posibil cu atât mai mult cu cât potenţialul de eficienţă energetică în Moldova este foarte mare, inclusiv biomasa, energia eoliană, solară, hidroenergie şi biogazul, cogenerarea.

 

⏺️La nivel municipal, acest potenţial se referă în principal la încălzirea clădirilor care nu sunt izolate, încălzirea apei menajere, iluminat și sistemele de ventilare. Majoritatea acestor sisteme sunt vechi, ineficiente și sunt proiectate și întreținute la un nivel slab. De aceea, în urma implementării măsurilor de eficienţă energetică, de obicei se obţin reduceri semnificative ale cheltuielilor pentru energie. 

 

?Potrivit estimărilor experţilor şi a rezultatelor unor proiecte pilot, în Moldova, consumul de energie termică poate fi redus cu cel puţin 40%, iar consumul de electricitate poate fi redus cu 10% în clădirile rezidenţiale şi publice.

 

?Îmbunătăţirea iluminatului stradal prin instalarea de noi dispozitive de iluminare şi a sistemelor de control reprezintă un exemplu bun pentru reducerea facturilor municipale pentru energie. Cheltuielile pentru iluminatul stradal pot atinge valori de la 10% până la 38% din totalul cheltuielilor unui oraș tipic din orice țară.

 

?La fel, pot fi aplicate și unele opţiuni pentru eficientizarea consumului de apă, prin instalarea motoarelor de înaltă eficienţă şi/ sau convertizoare de frecvenţă, redimensionarea sau modernizarea sistemelor de pompare sau adoptarea schemelor alternative de pompare, instalarea dispozitivelor de control automatizat, cum ar fi controlul oxigenului dizolvat.

 

Utilizarea Surselor de Energie Regenerabilă necesită finanţare, un cadru de reglementare, o infrastructură adecvată (şi anume, reţea de distribuţie (electricitate), infrastructură de producere, transportare şi depozitare (biomasă), tarife energetice şi experţi competenţi (auditori, ingineri, companii de servicii energetice, etc.). Iar în acest context, administraţiile locale joacă cel mai important rol în dezvoltarea şi implementarea proiectelor de EE şi utilizare a SER, în conformitate cu cadrul legislativ existent.

 

Ținând cont de faptul că proiectele de EE şi utilizare a SER necesită investiţii, indiferent dacă fondurile provin de la bugetul de stat, bugetul local, granturi sau investiţii private, Primăria municipiului Chișinău a elaborat propriul Program şi Plan de Acţiuni pentru EE. 

 

Implementarea SER ar fi posibilă prin diverse forme, Parteneriatele Publice Private pentru finanţarea proiectelor municipale de EE. O posibilitate pentru implicarea sectorului privat în proiectele de EE este apelarea la o companie de servicii energetice (ESCO) în calitate de partener de implementare.