de la fondare
Evenimente

Monitorizarea calităţii apei în mun. Chişinău prioritate pentru angajații furnizorului de apă!

S.A. „Apă-Canal Chişinău” monitorizează zilnic calitatea apei potabile, începând cu procesul de tratare şi până la robinetele consumatorilor, atât în laboratoarele proprii - Laboratorul Apă Staţia Nistru (LASN) şi Laboratorul Central apă potabilă (LCAP), ambele fiind acreditate, în conformitate cu cerinţele standardului internaţional SM SR EN ISO/CEI 17025:2006, cât şi în laboratoarele unor instituţii specializate.

Înainte de pomparea în reţeaua de distribuţie a mun. Chişinău, apa este testată zilnic la peste 25 parametri fizico-chimici şi bacteriologici. Pe parcursul lunii aprilie 2023 angajaţii Laboratorului apă potabilă şi Laboratorului Staţiei de apă Nistru au prelevat 15496 probe de apă, fiind efectuate 31121 de încercări fizico-chimice și 3328 de încercări bacteriologice.  

Probele au fost prelevate din fluviul Nistru, punctele de recepţie a apei la etapele de tratare a Staţiei de tratare or. Chişinău şi Staţiei de apă Nistru, rezervoarele de apă potabilă, reţeaua centralizată de distribuţie a mun. Chişinău, fântânile arteziene şi fântânile cu izvor local, aflate în gestiunea ACC, precum şi cele din apeductele nou-construite, care ulterior se conectează la sistemul centralizat municipal.

S.A. „Apă-Canal Chişinău” face eforturi permanente pentru a furniza locuitorilor urbei o apă de calitate, curată, însă trebuie ştiut, că pentru menţinerea calităţii apei furnizate prin reţeaua publică de alimentare, este necesară şi o bună întreţinere a instalaţiilor interioare ale consumatorilor.

Reamintim că rezultatele investigaţiilor fizico-chimice şi bacteriologice ale apei potabile distribuite în reţeaua centralizată de alimentare cu apă sunt publicate trimestrial pe site-ul S.A. „Apă-Canal Chişinău”: www.acc.md.