130 ani de la fondare
Evenimente

Administrația furnizorului de apă angajează electromontor la repararea utilajului electric

Doritorii pentru a ocupa funcția de electromontor la repararea utilajului electric în cadrul Departamentului tratare apă Chișinău, se pot adresa la Departamentul resurse umane al  întreprinderii, situat pe str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 308, de luni până vineri, în intervalul orar 13:00 - 16:00.  De asemenea, candidaţii pot expedia curriculum vitae (CV) pe poșta electronică a întreprinderii acc@acc.md., însoţit de  şi copia actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire).

Condiții de lucru:

- Locul de muncă este echipat;

- Salariu de funcție motivant, asigurat în termenii prevăzuți în contract;

- Posibilitatea de promovare în funcție;

- Pachet social asigurat și condiții de muncă decente;

- Personal prietenos cu manageri responsabili;

- Program de muncă reglementat conform legislației în vigoare.

 

Obligațiuni funcționale:

- Să execute inspecţii periodice, revizii tehnice şi reparaţii ale instalaţiilor electrice conform graficilor lucrărilor preventive planificate;

- Să îndeplinească lucrări de sine-stătător cât şi împreună cu alți membri ai echipei cu dreptul de îndeplinirea funcţiei de supraveghetor, admitent şi executant de lucrări la utilajul electric cu tensiune de până şi mai sus de 1000v;.

- Să execute atât reparaţii curente cât şi reparaţii capitale, ce presupun demontarea completă a instalaţiei electrice, vopsirea, ungerea, recondiţionarea izolaţiilor deteriorate etc.;

- Să urmărească permanent respectarea parametrilor de calitate impuşi prin procedurile specific sau prin instrucţiunile de lucru şi tehnologice;

- Să scoată de sub tensiune echipamentele electrice conform normelor tehnice de Securitate electrică;

- Să efectueze lucrări de revizie tehnică şi deservire la mecanismele electrice de ridicat greutăţi: pod rulant, automacara şi palane electrice;

- Să regleze şi monteze scheme şi aparatele electrice;

- Să determine şi să înlăture defectele în lucrul utilajului electric complicat;

- Să efectueze lucrări de agăţare, permutare a greutăţilor utilizînd mecanismele de ridicat greutăţi, doar în cazul când este instruit şi are legitimaţie de agăţător, ce permite efectuarea acestor lucrări;

- Să efectueze lucrări de reparaţie şi deservire utilizând maşinile de ridicat la înălţime (autoturn), doar în cazul când este instruit şi are legitimaţie de muncitor în nacele, ce permite efectuarea acestor lucrări;

În această funcție poate fi numită o persoană cu studii profesionale tehnice secundare de profil electrotehnic, instruire specială în domeniu. și care a trecut comisia medicală şi este apt de lucru, la nivelul necesar pentru îndeplinirea obligaţiunilor de funcţie.

Pentru informaţii suplimentare, Vă rugăm să ne contactaţi  zilnic la nr. de tel.: 0 22 256 834, între orele 08:00-16:00, sau la nr. de tel. 069108917, persoana de contact Vasile BIVOL –Șef Departamentul tratare apă Chișinău.