de la fondare
Evenimente

Administrația furnizorului de apă angajează inginer-tehnolog

Doritorii pentru a ocupa funcția de inginer-tehnolog în cadrul Departamentului tratare apă Chișinău, se pot adresa la Departamentul resurse umane al  întreprinderii, situat pe str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 308, de luni până vineri, în intervalul orar 13:00 - 16:00.  De asemenea, candidaţii pot expedia curriculum vitae (CV) pe poșta electronică a întreprinderii acc@acc.md., însoţit de  şi copia actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire).

Condiții de lucru:

- Locul de muncă este echipat;

- Salariu de funcție motivant, asigurat în termenii prevăzuți în contract;

- Posibilitatea de promovare în funcție;

- Pachet social asigurat și condiții de muncă decente;

- Personal prietenos cu manageri responsabili;

- Program de muncă reglementat conform legislației în vigoare.

 

Obligațiuni funcționale:

- Să exploateze instalaţiile de tratare a apei în conformitate cu Regulamentul privind exploatarea tehnică a sistemelor şi instalaţiilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare (ediţia a doua);

- Să monitorizeze procesul de tratare a apei potabile, industriale;

- Să asigure integritatea bunurilor materiale şi folosirea raţională a mecanismelor şi autotransportului;

- Să coordoneze lucrările executate de operatorii la filtre, la instalaţia de coagulare şi clorinare;

- Să creeze condiţii tehnice favorabile şi inofensive de lucru muncitorilor la instalaţii şi utilaje;

- Să întocmească grafice de spălare a instalaţiilor (filtre, decantoare, rezervoare, etc.);

- Să asigure recepţionarea şi controlul pregătirei soluţiilor de reactivi şi distribuirea acestora în  bazine de stocare;

- Să participe la identificarea, lichidarea pierderilor de apă în procesul de tratare, pompare, distribuţie.

În această funcție poate fi numită o persoană cu studii superioare în domeniul alimentării cu apă și canalizare sau profesionale tehnice postsecundare în domeniul respectiv cu vechime în muncă cel puţin de 3 ani și care a trecut comisia medicală şi este apt de lucru, la nivelul necesar pentru îndeplinirea obligaţiunilor de funcţie.

Pentru informaţii suplimentare, Vă rugăm să ne contactaţi  zilnic la nr. de tel.: 0 22 256 834, între orele 08:00-16:00, sau la nr. de tel. 069108917, persoana de contact Vasile BIVOL –Șef Departamentul tratare apă Chișinău.