de la fondare
Evenimente

Administrația furnizorului de apă angajează Economist, operator sistem ERP

Doritorii pentru a ocupa funcția de  economist, operator sistem ERP, se pot adresa la Departamentul resurse umane al  întreprinderii, situat pe str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 308, de luni până vineri, în intervalul orar 13:00 - 16:00.  De asemenea, candidaţii pot expedia curriculum vitae (CV) pe poșta electronică a întreprinderii acc@acc.md., însoţit de  şi copia actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire).

Condiții de lucru:

- Locul de muncă este echipat;

- Salariu de funcție motivant, asigurat în termenii prevăzuți în contract;

- Posibilitatea de promovare în funcție;

- Pachet social asigurat și condiții de muncă decente;

- Personal prietenos cu manageri responsabili;

- Program de muncă reglementat conform legislației în vigoare.

O mare parte din obligațiunile economistului vor presupune:
introducerea, modificarea, analiza datelor într-un sistem ERP modern,
Dynamics 365 Finance and Operations (D365FO). Elaborarea și analiza
executării bugetului întreprinderii se va efectua folosind atât
D365FO, cât și MS Excel.
Responsabilități:

- Elaborarea și analiza executării bugetului întreprinderii, pe
domenii specifice de activitate;

- Colectarea și sistematizarea informațiilor de ordin economic și
tehnic, inclusiv sub aspect cantitativ și calitativ, valori istorice;

- Efectuarea calculului costurilor unitare, prețurilor și tarifelor;

-Introducerea, modificarea, analiza datelor în D365FO;

- Extragerea datelor din D365FO pentru analiză;

-Întocmirea rapoartelor destinate managementului
Calificări:
-Cunoștințe în domeniul economic. Un avantaj va constitui
dispunerea de cunoștințe în domeniul contabil;

-Cunoașterea bună și experiență de lucru în aplicațiile
Microsoft Office, în special în aplicația Excel;

-Cunoașterea legislației și actelor normative în contabil.
- Cunoașterea legislației în mai multe domenii va constitui un avantaj;
- Deschiderea spre comunicare și capacitatea de lucru în echipă;
-Capacități de analiză și întocmire a rapoartelor;
-Cunoașterea limbii române. Cunoașterea limbilor engleză și rusă
va constitui un avantaj.
Angajamente;
-Perioadă minimă de angajare de 2 ani.
Perioada de probă va constitui 6 luni.

Candidații urmează să prezinte diploma de studii superioare,
începând cu ciclul I, pentru specialități apropiate domeniului
economic, inclusiv contabilitate. Experiența în calitate de economist sau contabil va constitui un
avantaj.

Pot fi angajați și studenți la studii cu frecvență, cu frecvență
redusă sau la distanță. În acest caz, condițiile de angajare vor fi
negociate pentru a maximiza avantajele pentru angajator.

Candidații urmează să fie intervievați și vor trece proba pentru a
demonstra capacitatea de lucru în MS Excel.

Candidatul urmează să prezinte CV-ul pe poșta electronică a întreprinderii: acc@acc.md în termen de până la data de 15.06.2023.

Pentru informaţii suplimentare, Vă rugăm să ne contactaţi  zilnic la nr. de tel.: 0 22 256 834, între orele 08:00-16:00.