de la fondare
Evenimente

Contorizarea de la distanţă a blocurilor de locuinţe continuă. A fost aprobată lista altor 100 de blocuri din capitală, în care vor fi instalate apomentre de precizie înaltă

Programul municipal de înlocuire a contoarelor de apă cu aparate electronice performante ia amploare. După ce, la sfârşitul lunii martie curent, au fost instalate apometre cu citire de la distanţă în primele 13 blocuri de locuit din strada Negreşteni, urmează contorizarea  a încă a o sută de case de locuit. Lista acestor blocuri a fost aprobată de comun acord cu Î.M. „Infocom”, Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare, dar şi S.A. „Apă-Canal Chişinău”. Criteriul de bază, care a stat la baza determinării acestor blocuri de locuit a fost  cel mai mic procent de repartizare a diferenţei de volum.

După cum s-a stabilit anterior, şi în baza licitaţiilor desfăşurate, furnizorul de apă îşi propune instalarea în aceste blocuri a contoarelor de apă cu sistem de citire a datelor de la distanţă de tip ultrasonic, dar şi de tip mecanic. În 50 de blocuri vor fi instalate contoare de tip ultrasonic, iar altele 50 – de tip mecanic. Astfel încât, doar după câteva luni de la instalare, specialiştii noştri vor putea stabili cu certitudine, eficienţa după preţ/calitate a apometrelor. Conform ofertelor prezentate de cei 14 agenţi economici, care au participat la licitaţie, vor fi utilizate doar contoarele, care se încadrează în paramentrii eficienţă şi cost. Odata cu finalizarea procesului de contorizare a acestor o sută de blocuri, se va efectua o analiză minuţioasă. Astfel, în următoarele 2-3 luni de la instalare, se va determina care tip de contor este mai efficient – mecanic sau ultrasonic. Prin urmare, în restul blocurilor din mun. Chişinău vor fi instalate anume acel tip de  contoare, care întruneşte criteriile raportului eficienţă/calitate/cost. Apometrele instalate, cu o precizie ridicată şi cu citire de la distanţă prin tehnologia wireless, vor fi verificate metrologic în Republica Moldova.

Cheltuielile în valoare de circa 5 mln. lei pentru instalarea contoarelor noi, în cele 100 de blocuri de locuinţe din mun. Chişinău, vor fi suportate de către furnizorul de apă. Menţionăm, că pentru instalarea contoarelor de tip nou în cele circa 260 de mii de apartamente din Chişinău este nevoie de 8 mln. EUR. În prezent, în scopul finanţării programului dat, sunt purtate negocieri şi cu partenerii externi.

Directorul general al S.A. „Apă-Canal Chişinău”, Veronica Herţa, a accentuat faptul, că 27 la sută din consumatorii apartamentelor din blocurile locative ale mun. Chişinău indică lunar consumul zero la apă. Respectiv, în fiecare al patrulea apartament se depistează consum fraudulos, din care rezultă diferenţa volumului de apă, or, fiecare al patrulea locatar îi minte pe alţi trei vecini. Anume din acest motiv, furnizorul de apă îşi propune să instaleze în toate apartamentele din urbe apometre cu citire la distanţă.

Odată cu instalarea apometrelor cu precizie înaltă, situaţia la acest capitol se va ameliora substanţial.

Acţiunea menţionată  face parte din ,,Programul municipal de înlocuire a contoarelor”, lansat la 20 ianuarie curent. Necesitatea înlocuirii contoarelor de apă cu aparate electronice, cu citire a datelor de la distanţă, inclusiv online, vine din motivul nemulţumirilor şi plângerilor cetăţenilor, în ceea ce priveşte repartizarea diferenţei de volum, înregistrată la apometrul de la branşamentul blocului de locuinţe şi datele din apartamentele cetăţenilor; precizia redusă a apometrelor mecanice, dificultatea operatorului furnizorului de apă de a citi datele contorului, acumularea pierderilor din partea furnizorului de apă etc.

 

Lista blocurilor se anexează.

Listă Blocuri Instalare Contoare