130 ani de la fondare
Evenimente

Intervenţiile la reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe parcursul lunii aprilie 2017

Colaboratorii S.A. „Apă-Canal Chişinău” (ACC) au asigurat buna desfăşurare a proceselor de alimentare cu apă şi preluare a apelor uzate şi pe parcursul lunii aprilie.

Astfel, de către Serviciul dispeceratul central au fost înregistrate, la telefoanele 022-25-66-66 sau 022-85-77-77, 716 apeluri privind avarierile la reţelele de apeduct şi 960 – la reţelele de canalizare, la care echipele de intervenţie au acţionat cu promptitudine, pentru ca toate avariile sau disfuncţionalităţile apărute în sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare să fie remediate operativ, iar consumatorii să poată beneficia de serviciile ACC la parametrii optimi.

Totodată, în perioada sus-menţionată au fost înregistrate 756 de situaţii de avariere la reţelele de apeduct dintre care 559 scurgeri, 514 – la reţelele de canalizare, dintre care 426 blocaje.

În scopul remedierii avarierilor, echipele întreprinderii au efectuat suplimentar un şir de lucrări întru ameliorarea continuă a serviciilor de aprovizionare cu apă. Astfel, în 80 de cazuri au fost executate lucrări de înlocuire a apeductului cu lungimea de până la 5 m  şi 4 cazuri cu lungimea de peste 5 m – cu diametrul de la 25 mm la 1200 mm, au fost reparate 414 vane fiind înlocuite 8, 7 hidranţi şi 30 cămine de vizitare.

Reprezentanţii ACC au fost informaţi şi despre 25 de cazuri de sustragere sau lipsă a capacelor la căminele de vizitare, amplasate pe trotuare, în zonele de parc, în spaţiile dintre blocurile de locuinţe. Din momentul comunicării informaţiei respective, fiece apel a fost verificat şi întru prevenirea accidentelor rutiere şi traumatismelor, s-a intervenit prin montarea capacelor lipsă.

Reamintim, că la efectuarea analizei indicatorilor tehnico-economici ai activităţii S.A. „Apă-Canal Chişinău”, este observată o tendinţă uşoară de micşorare a pierderilor de apă în procesul de remediere a avarierilor, fapt obţinut datorită antrenării operative a angajaţilor întreprinderii pentru executarea lucrărilor date.