de la fondare
Servicii de proiectare

În cadrul Departamentului tehnic activează specialiști cu experiență de care au drept scop asigurarea satisfacției clienților interni și externi, prin lucrări de proiectare de calitate și livrate conform termenelor.

Procedura
Solicitantul depune cererea la Cancelaria întreprinderii sau la ghișeele unice ale Centrului comercial și asistență clienți pentru proiectarea (A+C).
Documente necesare pentru executarea Proiectului
Pentru executarea documentaţiei de proiect a compartimentului „Reţele exterioare de alimentare cu apă şi canalizare”, sunt necesare următoarele
documente:
Obligatoriu
1. Pentru persoanele fizice - Buletin de identitate.
Pentru persoanele juridice - datele companiei cu rechizitele bancare.
2. Avizul de branşare/racordare - eliberat de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
3. Ridicarea topografică sc.1:500, executată de o organizaţie licenţiată (valabilă pentru proiectare în decurs de un an de la momentul executării).
4. Pentru or. Chişinău - Schema de amplasare a traseului de apeduct şi canalizare, eliberat de către Direcţia Generală Arhitectură Urbanism şi RF.
5. Titlul de proprietar cu hotarele stabilite.
6. Raportul geologic al terenului.
Suplimentar
7. Raportul geologic s-au date geologice a terenului de construcţie.
8. Proiectul reţelelor interioare de apeduct şi canalizare, s-au planul clădirii.
Suplimentar, în cazul obiectivelor noi, ne date în exploatare
9. Certificatul de urbanism pentru proiectare.
10. Planul general a obiectivului proiectat, coordonat cu arhitectul şef al
oraşului
sau a localităţii.
11. Proiectul reţelelor interioare de apeduct şi canalizare.
12. Planul cu liniile roşii a obiectivului proiectat.