de la fondare
Condiţii de instalare a contorului

Condiţii de instalare a contorului

Condițiile de instalare sunt elaborate în baza SM EN ISO 4064-1:2015 și a recomandărilor producătorilor de contoare;
• Contorul se montează, orizontal [H] cu cadranul în sus;
• Direcția de curgere trebuie să corespundă cu săgeata de pe corpul contorului;
• Contorul trebuie să fie protejat contra deteriorărilor, șocurilor și vibrațiilor;
• Rigiditatea circuitului interior, de la coloana de distribuție până la contor trebuie să fie corespunzătoare, astfel
încât să nu poată fi modificată poziția acestuia față de cea inițială;
• Instalarea verticală a contorului este permisă cu condiția ca această poziție de montare să fie indicată de
producător cu marcajul [V] pe apometru și în pașaportul tehnic al contorului;
• Racordurile contorului cu conducta trebuie să fie ermetice și să reziste la presiunea de lucru 16 bar;
• Capacul filtrului e necesar să aibă gaură pentru sigilare;
• Contoarele de apă trebuie să fie amplasate în încăperile ce asigură temperatura aerului nu mai joasă de +5 °C, cu
iluminarea artificială, în locuri ușor accesibile pentru efectuarea lucrărilor de deservire a contoarelor de apă, la branșamentul
de apă și să asigure evidența deplină a consumului de apă;
• Contorul trebuie să fie ușor accesibil pentru citire, întreținere, reparații, înlocuire și pentru eventuala demontare;
• Contoarele de apă trebuie să corespundă Reglementărilor tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a
mijloacelor de măsurare, conform prevederilor legislației în vigoare;
• În urma verificării metrologice periodice, contorul trebuie să fie însoțit de un buletin de verificare metrologică.

Schema instalării contorului de apă:

Reguli de instalare a contorului