de la fondare

Pe logo-ul întreprinderii noastre este utilizată imaginea clădirii fostului castel de apă cu foişor de foc din str. Mateevici 60, mun. Chişinău. Turnul de apă, numit și Castelul de apă, este un monument de arhitectură și artă de însemnătate națională, introdus în Registrul monumentelor de istorie și cultură a municipiului Chișinău. Edificiul a fost zidit pe cel mai înalt punct al orașului de la acea perioadă, la sfârșitul sec. Al XIX-lea, după proiectul arhitectului Alexander Bernardazzi. Muzeul este cunoscut ca Turnul de apă, deoarece aici la început își avea sediul instituția furnizoare de apă potabilă din orașul gubernial.

În baza Contractului nr. 3 din 05.09.2002 privind obţinerea dreptului exclusiv de a utiliza imaginea clădirii fostului castel de apă cu foişor de foc din str. Mateevici 60, municipiul Chişinău, încheiat între S.A. „Apă-Canal Chişinău” şi Ministerul Culturii al R. Moldova, Ministerul Culturii al RM a eliberat autorizaţia nr. 03-10/771 din 05.09.2002, conform căreia permite S.A. „Apă-Canal Chişinău” de a folosi imaginea monumentului de artă ca element al mărcii comerciale.

Astfel, monumentul de ahitectură şi de istorie din sec. XIX, de importanţă naţională, înscris în Registrul monumentelor ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului RM nr. 1530-XII/1993 devine Marcă comercială și
imaginea întreprinderii.
Menţionăm, că marca respectivă a fost elaborată în baza unui concurs organizat în anul 1992 cu prilejul aniversării a 100 de ani a Regiei „Apă-Canal”. Concursul a fost câștigat de către dl Vladimir Saliuc, fostul şef al Staţiei de epurare, care a propus proiectul emblemei în cauză.
Simbioza culorilor de albastru - continuitate în aprovizionare cu apă și de galben galben - monopolul natural în domeniul dat, reliefează specificul activității întreprinderii. Continuitatea serviciilor este demonstrată prin forma sferică a emblemei, iar picătura de apă reprezintă, de asemenea, specificul activității ACC.

Tendința de modernizare a sistemului de apeduct și canalizare este demonstrată prin Castelul de apă și conducte. Cifra din imagine semnifică anul 1892, când a fost dată în exploatare prima tranșă a apeductului din or. Chişinău. Însăşi toponimicul „Chişinău” în denumirea Mărcii comerciale este utilizat conform deciziei Consiliului mun. Chişinău timp de 10 ani, conform deciziei nr. 11/10 din 3 mai 2002 Cu privire la autorizarea folosirii simbolicii locale. În contextul celor expuse, menţionăm, că prin crearea acestei mărci s-a tins spre individualizarea, identificarea bunurilor şi serviciilor acordate de către întreprindere, asigurarea calităţii produselor şi serviciilor prestate, construindu-se o imagine distinctă pentru produsele şi serviciile S.A. „Apă-Canal Chişinău”, creându-se percepţia de unicitate şi protecţie legală.